Vlastná produkcia

Aby sme vytvorili čo najkratšie zásobovacia reťazec, niekoľko produktov pestujeme sami. Okrem toho sme členom niekoľkých skupín vybraných pestovateľov. Tak máme ľahký prístup a dostupnosť produkcie, a môžeme ponúknuť konkurencieschopné ceny. Súčasne máme ten najlepší vplyv na kvalitu a rýchlejšie prispôsobenie sa zmenám na trhu.

V našich vlastných priestoroch zabezpečujeme každodenné umývanie, sušenie, výber a balenie produktov, a tak dokážeme ľahko splniť požiadavky našich zákazníkov na vysokú akosť. Taktiež sme vysoko flexibilní, veľkosť balenia dokážeme uspôsobiť priania našich klientov.

Jednou zo silných liniek v našom sortimente sú špeciality. Všetky produkty pestujeme sami a dodávame ich na naše jedinečná predajná miesta!